เกี่ยวกับเรา

บุ๊คอลูมิเนียม ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2534  โดยคุณนพดล เสริมพาณิชย์ และคุณจงกลรัตน์ เสริมพาณิชย์ (ภรรยา) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรง โดยมีวัตถุประสงค์ ในการหาวัสดุทดแทนงานไม้ที่นับวันเริ่มจะขาดแคลนลง เพราะมาตรการรณณรงค์ลดการตัดไม้ทำลายป่าของภาครัฐ

สมัยก่อนป่าไม้เป็นหัวใจสำคัญในงานก่อสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย งานตกแต่งผนัง งานตกแต่งเพดาน งานประตู-หน้าต่าง งานเฟอร์นิเจอร์ งานพื้น ฯลฯ เมื่อป่าไม้เริ่มหายาก และ ราคาค่อนข้างแพงอีกทั้งเริ่ม ขาดแคลนลง ผู้บริหารทั้งสองซึ่งเดิมอยู่ในวงการเฟอร์นิเจอร์ไม้ จึงเล็งเห็นถึงการนำวัสดุทดแทนที่น่าจะเป็นไปได้ในการทำงานในงานก่อสร้างที่นับวันยิ่งจะโตขึ้นตามลำดับมาใช้ประโยชน์

ระยะแรกของการนำเส้นอลูมิเนียมรีดขึ้นรูปมาทดแทนงานไม้ ลูกค้าให้การตอบรับดี แต่ยังติดปัญหา เรื่องความเคยชิน และเรื่องของความสวยงามระหว่างไม้ กับ อลูมิเนียม ที่ยังเป็นที่กังขา แต่ด้วยคุณสมบัติที่อลูมิเนียมไม่ยืดหดตัว และมีข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าแรง เสียค่าทำสี จึงเป็นสิ่งที่ลูกค้าให้การยอมรับ การทำตลาดจึงเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเน้นคุณภาพของช่างคุณภาพของงาน คุณภาพของวัตถุดิบ และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ บุ๊คอลูมิเนียม ก่อกำเนิดขึ้น เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่นเมืองเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่

นโยบายสำคัญ
ที่ทางผู้บริหาร
ยึดหลัก

  1. ผลิตงานให้มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินของลูกค้า  เช่น  ลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามความหนา ตามคุณสมบัติ อย่างไม่ต้องกังวลใจ
  2. ให้การบริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น  เมื่อมีปัญหาใด ๆ  ทางห้างฯ จะส่งหน่วยบริการออกไปแก้ปัญหาให้ด้วยความรวดเร็ว
  3. เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในการเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องตลาดให้เหมาะสมกับงาน เช่น  สามารถโทรปรึกษาได้ทุกเวลา
  4. เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น  ทีมผู้บริหารจะออกไปพบกับลูกค้าและนำเสนอได้อย่างเบ็ดเสร็จตามความพอใจ
  5. รับประกันงานตลอดอายุการใช้งาน เช่น  สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอดเวลาทำการ  ยกเว้นการเปลี่ยนอะไหล่ที่มีการสึกหรอ
  6. เน้นความคงทนแข็งแรงในการผลิต เช่น  มีบริการเสริมอุปกรณ์ที่น่าจะเป็น  ในการผลิตงานเป็นจุดหลัก
  7. สามารถรองรับการผลิตโดยช่างผู้ชำนาญงาน เช่น  ทางห้างฯ  มีบุคคลากรที่ชำนาญในหมวดต่าง ๆ  ครบถ้วน
  8. เน้นการออกแบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานผลิต เช่น  มีการเชื่อมต่อเทคโนโลยีจากในและต่างประเทศเพื่อความทันสมัยเสมอ

ปัจจุบันทางห้างฯ ดำเนินการมาเป็นปีที่ 27 โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกหน่วยงานมาเป็นอย่างดี ทำให้ทางผู้บริหารและทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งที่จะรับใช้ลูกค้าทุกท่านด้วยความเต็มใจ และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หากท่านมีความประสงค์จะติดตั้งงานอลูมิเนียม  งานกระจก  งานสแตนเลส  งานเหล็ก  ครั้งใด  โปรดนึกถึงเรา  บุ๊คอลูมิเนียมเชียงใหม่